XARXA LiF

La Xarxa LiF (Laics i Família) de l’arxidiòcesi de Tarragona està formada pels grups, associacions, moviments, comunitats laïcals de l’àmbit de l’apostolat seglar i de la pastoral familiar. A Tarragona són els següents, amb les dades dels responsables i consiliaris:

ACCIÓ CATÒLICA GENERAL

El Concili Vaticà II (1962-1965) va parlar de l’Acció Catòlica General com l’associació dels laics pròpia de l’Església. El que pretén és ajudar els seus membres a ser llevat dins la pasta, sal de la terra i llum del món. I per poder ser i viure com a cristià en els nostres temps, fa falta un acompanyament que es porta a terme entre tots els qui en formen part, ja que els grups d’Acció Catòlia de l’arxidiòcesi fan, principalment, revisió de vida. Es tracta de reflexionar la pròpia vida a la llum de l’Evangeli i portar aquesta reflexió a la vida. Aquest viure fidel al Crist és el que ens fa testimonis enmig del món. I per fer-ho ben fet, els grups estan acompanyats per consiliaris, un a cada grup, a més del consiliari diocesà, que és nomenat per l’Arquebisbe.

A Tarragona hi ha dos grups amb un total de catorze laics i dos consiliaris.
PRESIDENTA: Maria Mercè Sardà Pons maria.merce.sarda.pons@gmail.com
CONSILIARIS: Mn. Jordi Vila jvila@arquebisbattarragona.cat  i Mn. Joan-Anton Cedó  jacedo@arquebisbattarragona.cat
Per saber-ne més podeu visitar la web: http://www.accioncatolicageneral.es/

 

ADORACIÓ NOCTURNA

La Adoració Nocturna és una associació catòlica on els seus membres, reunits en grups, fan torns per adorar Déu durant la nit, en representació de tota la humanitat i en nom de tota l’Església. Va ser establerta a Espanya l’any 1877. La Adoració Nocturna te dues branques, la masculina i la femenina.

La motivació per a ser adorador és gaudir de la presència real de Jesús al Santíssim Sagrament, conversar personalment amb Ell durant el silenci de la nit, i comprometre’s activament amb Ell a realitzar entre els homes el seu manament d’amor. Per formar part de la Adoració Nocturna només cal assistir a una vigília, comprovar que es té aquesta espiritualitat de contemplació, adoració i silenci i, si ha agradat, apuntar-te al grup.

Les vigílies són les reunions que se celebren un cop al mes, en les quals, normalment el sacerdot, exposa un tema de reflexió, es resa el Rosari, hi ha possibilitat de confessar-se, es celebra l’Eucaristia, i comença l’exposició del Santíssim durant la qual es resa l’oració de presentació d’adoradors i també salms i himnes (la litúrgia de les hores), es formen els torns d’adoració, on sigui possible, i sempre es reserva un temps de pregària personal en silenci. Les vigílies extraordinàries són la de Dijous Sant, la de Corpus i la de Difunts.

A Tarragona hi ha 4 grups estables, dos a Tarragona i dos a Reus, un de la branca masculina i un de la femenina a cada ciutat, cadascun amb el seu consiliari i amb un total d’uns 50 membres aproximadament.

President de la branca masculina de Tarragona:
Sr. Josep Ma. Bergadà (977 219 557 – 685 315 172)

Consiliari de la branca masculina de Tarragona:
Mn. Joan Mª Ferrer Calvo (601 097 151)

Per saber-ne més podeu visitar: https://www.adoracion-nocturna.org

 

COMUNITAT DE JESÚS

La Comunitat de Jesús va néixer en la segona meitat dels anys seixanta a Barcelona, i és una comunitat de laics que vol viure i comunicar l’Evangeli en l’amor i l’amistat fraterna. Té una identitat pròpia donada pel seu fundador, Pere Vilaplana (1932-1983), i s’inspira en bona part en la espiritualitat de Charles de Foucauld. L’estil propi de comunitat de vida cristiana es fonamenta en l’esperit d’amistat, de germanor i de pregària. Més enllà de les afinitats i dels voluntarismes, cada germà és un germà, membre de la «família de Déu». Jesús és el centre de la nostra amistat i ens uneix com a vincle incontestable. En el si de la Comunitat es valora especialment la complementarietat de les diferents vocacions, i les realitats i opcions personals que s´hi donen, que la Comunitat acull de la mateixa manera amb l´anhel sincer d´un creixement i conversió personals cap a Déu.

El lema de la comunitat és Pobresa, Amor i Unitat, i a l’arxidiòcesi de Tarragona tenen la casa d’espiritualitat a Tarrés (Les Garrigues)

RESPONSABLE: Joan Figuerola rosjoa@coac.net

Per saber-ne  més podeu visitar la web: http://comunitatdejesus.net/

 

COMUNITAT DEIC TARRAGONA

És una comunitat mixta formada per laics i germanes de la Congregació Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció (DEIC) que està vinculada al col·legi Dominiques Tarragona, al carrer Rovira i Virgili número 16. Aquesta comunitat està formada per persones amb el carisma de Sant Domènec de Guzman. La seva missió fonamental és la predicació, i els seus pilars fonamentals són la pregària-contemplació, l’estudi, la caritat i la vida comunitària.

Sant Domènec de Guzman és un sant que nasqué a Caleruega (Burgos) cap a l’any 1170 i el 1216 s’aprovà la seva ordre de Predicadors (OP) pel Papa Honori III. Les germanes Dominiques de l’Ensenyament fundaren el primer convent a Tarragona l’any 1686, en un pis del carrer Arc de Sant Bernat, al costat de la plaça del Fòrum. L’any 1690 s’instal·laren als edificis de la Plaça del Pallol on fundaren l’escola del Beateri de Sant Domènec, i el 1951 es traslladaren al carrer Rovira i Virgili 16, on actualment està l’escola Dominiques Tarragona i on té la seu la comunitat DEIC.

La Congregació té, a Espanya, set comunitats DEIC, vuit a Equador, una a Bolívia i dues a Moçambic.

La comunitat DEIC Tarragona té com ANIMADORA la Sra. Maria Betlem Padró, laica dominica, i el seu contacte és: betlemp@dominiques.cat

Podeu seguir a la comunitat DEIC a través de les seves xarxes socials de twitter http://@DEICTarragona i instagram http://comunitatdeic.

 

COMUNITAT CATÒLICA FE I VIDA

La comunitat catòlica Fe y Vida ofereix una forma nova de viure la fe cristiana des de la comunió total amb l’Església i l’obediència als bisbes. Vol viure un cristianisme fresc i el més centrat possible en allò que és essencial. La comunitat es basa en quatre pilars: l’experiència de la conversió, el creixement com a persones, la vida en comú amb altres germans i el diàleg constant amb la societat que ens envolta.

Fe y Vida va començar a partir de les convivències que el seu fundador, el professor i doctor en Història Josué Fonseca, va portar a terme amb alumnes de Batxillerat als anys 90. L’experiència de fe de Josué va estar molt marcada pel moviment Jesus People dels EEUU i, al mateix temps, per la fidelitat al dogma catòlic. Actualment és una Associació de Fidels de Caràcter Públic, i pertany a la European Network of Communities.

RESPONSABLE A TARRAGONA: Rocío Quintanal: rocio.quintanal@feyvida.com

Per saber-ne més, podeu visitar la web: https://feyvida.com/

I les seves xarxes socials: https://www.youtube.com/FeyVidaonline – https://www.facebook.com/feyvidaonline – https://twitter.com/FeyVidaonlinehttps://www.instagram.com/feyvidaonline/

 

EQUIPS DE LA MARE DE DÉU (E.M.D.)

És una comunitat cristiana formada per matrimonis que, acompanyada per un consiliari, volen descobrir i viure la riquesa del sacrament del Matrimoni a través del diàleg, l’oració i la celebració.

Aquesta comunitat descobreix, dia a dia, que Jesús els acompanya en la seva vida de parella, i tots s’ajuden mútuament a viure el seu matrimoni de la manera més reeixida possible sempre a la llum de l’Evangeli. En la comunitat tots posen els seus dons al servei dels altres.

RESPONSABLES: Jordi Piqué Matas i Montse Romeu Font, i el seu contacte és:
Per saber-ne més, podeu visitar la web: https://emd-cm.cat/

MOVIMENT APOSTÒLIC DE SCHOENSTATT

Schoenstatt es un Moviment Apostòlic de l’Església Catòlica, de caràcter marià, amb un carisma propi i que ofereix un camí de santedat. Sorgeix fa més de cent anys, el 18 d’octubre de 1914, quan el Padre Kentenich i un grup de joves seminaristes palotins es consagren a la Verge en una petita capella al sud d’Alemanya (Vallendar). En aquesta consagració, que és una Aliança d’Amor, demanen a Maria que s’estableixi en aquella capella, que avui coneixem com a Santuari Original de Schoenstatt, i la convierteixi en un lloc de Gràcies per a tota l’Església.

A Catalunya, la Familia de Schoenstatt arriba a Barcelona el día de la Benedicció del Santuari Llar del carrer Urquinaona el 18 d’octubre de 1975. Però van començar anteriorment amb l’arribada a la ciutat comtal de dues Germanes de Maria des d’Argentina l’any 1962. El 18 d’octubre de 1997 es va consagrar el primer santuari de Schoenstatt en terres catalanes. Al seu voltant es troba la família de Schoentatt que s’ha anat extenent per Barcelona, Girona i Tarragona.

RESPONSABLES: Sr. Narcís Vidal i Sra. Rosa Duran, i el seu contacte és: narcisvidal@hotmail.comrosaduran9@hotmail.com

Per saber-ne més, podeu visitar la web: http://schoenstatt.cat/

 

MOVIMENT DE CRISTIANS DE POBLES I COMARQUES

El Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya (MCPCC) és un moviment d’Església especialitzat, que vol dir que és un mitjà per testimoniar, evangelitzar i estendre el Regne de Déu enmig del món, i arrelat en la vida i la realitat dels nostres pobles i de les nostres comarques, obert al món, fent i sentint-se Església local, diocesana i universal, treballa per a la humanització de la societat.

EL MCPCC compta amb unes 400 persones entre militants i consiliaris, repartits en una cinquantena de grups a les diòcesis catalanes de Lleida, Tarragona, Terrassa, Sant Feliu del Llobregat, Barcelona, Vic i Girona. I s’estructura en espais de trobada d’un nombre reduït de persones d’un entorn proper (poble, comarca, ciutat…) que es reuneix de manera periòdica amb l’objectiu de recolzar i mantenir el lligam fe-vida en cadascun dels seus components mitjançant la comunicació i revisió de vida i l’estudi d’Evangeli. Compta amb l’acompanyament d’un consiliari (laic o prevere) i elegeix d’entre els seus membres un responsable que representa el grup quan cal.

RESPONSABLE: Sr. Joan Massana i el seu contacte és: jmassana@xtec.cat

Per saber-ne més, podeu visitar la web: https://www.mcpcc.cat

 

MOVIMENT DELS FOCOLARS O OBRA DE MARIA

El Moviment dels Focolars o Obra de Maria és una gran i variada família, un “nou poble nascut de l’Evangeli”, tal com ho va definir la seva fundadra, Chiara Lubich, que el va iniciar l’any 1943 a Trento (Itàlia), durant la segona guerra mundial, com un corrent de renovació espiritual i social. Fou aprovat l,’any 1962 amb el nom oficial d’Obra de Maria i difós a més de 180 països amb més de 2 milions de cristians adherits.

L’objectiu és cooperar en la construcció d’un món més unit, impulsat per la pregària de Jesús al Pare “perquè tots siguin ú” (Jn 17,21), en el respeeto i valorització de les diversitats. I per aconseguir-ho es prioritza el diàleg, el compromís constant de construir ponts i relacions de fraternitat entre les persones, els pobles i els àmbits culturals.

Les comunitats s’anomenen Focolars, on viuen els que en el Moviment han fet vots de castedat, pobresa i obediència. Formen part del focolar algunes persones casades també que, fidels al seu estat de vida i vivint la seva vida familiar, comparteixen amb les persones verges l’elecció radical de posar en pràctica l’amor evangèlic i de viure per realitzar la unitat.

RESPONSABLES: Sr. Jaume Escudé i Sra. Montserrat Pallarès, i el seu contacte és: jaumeimontserrat@gmail.com

Per saber-ne més, podeu visitar la web: https://www.focolare.org/es/

 

RENOVACIÓ CARISMÀTICA CATÒLICA

La Renovació Carismàtica Catòlica (RCCE) és una Associació Privada de fidels, amb estatuts aprovats per la Conferencia Episcopal Española l’any 2004 (modificats l’any 2011). La missió de la Renovació Carismàtica és fer present avui, en el món, l’experiència de la Pentecosta. Confirma així la seva vocació de servei a l’Església, que fou enriquida amb els carismes de l’Esperit des del seu naixement en el Cenacle.

La formen grups de totes les edats i condicions -casats, solters, religiosos, joves i grans- que volen viure la bona notícia de l’Evangeli donant al món un testimoni de llum i esperança.

La seva finalitat és:

  • Trobar-se amb Crist, Viu i Ressuscitat.
  • Redescobrir la Gràcia Baptismal i la pròpia identitat cristiana.
  • Fer present avui en el món l’experiència de la Pentecosta.
  • Renovar l’Església i el món, amb l’ajut dels dons i carismes de l’Esperit Sant.

RESPONSABLE: Sra. Mª Carmen Payá cpm722@gmail.com

ASSESSOR ESPIRITUAL: Mn. Rafel Serra rserra@arqtgn.cat

Per saber-ne més, podeu visitar la web: https://www.rcc-es.com/

RENOVACIÓ CARISMÀTICA CATÒLICA EN EL ESPÍRITU “EL BON PASTOR”

La espiritualidad Renovación Carismática Católica en el Espíritu llegó a Tarragona de la mano de un misionero jesuita que venía de la India. El primer grupo nació en Torreforta a mediados de los años 60, y el carisma se ha mantenido vivo hasta el momento: son grupos de oración abiertos a toda persona que desee incorporarse a ellos, que se centran en la alabanza y la acción de gracias, así como en la invocación al Espíritu Santo. La resonancia sálmica, el canto, la meditación compartida del Evangelio, la oración de intercesión y la oración en lenguas son los rasgos característicos de nuestros grupos en todo el mundo.

A partir de la inspiración que los miembros del grupo reciben, cada uno discierne de qué manera se compromete para servir a Cristo y dónde debe llevar a cabo su misión apostólica.

Actualmente, el grupo «Bon Pastor» de Tarragona continúa reuniéndose los martes a las 18h en el santuario de San Antonio de Pádua, situado en la Rambla Nova. Es un grupo algunos de cuyos miembros se interesan por el ecumenismo y el diálogo interreligioso, colaboran como voluntarios en la Cruz Roja, forman parte de la capellanía católica de prisiones, y participan activamente en la vida de sus respectivas parroquias

Las servidoras del grupo son:

CARMINA GÓMEZ: 638269229

INMA VILLALBA: 646080361

Más información sobre nuetro carisma en la web: https://viveenmijesus.wixsite.com/rcceswebsite

VIDA CREIXENT

Vida Creixent és un moviment cristià de gent gran que nasqué l’any 1952 a la parròquia de Neully-Sur-Seine, a les rodalies de París, quan es reuneix un grup de jubilats per pregar i reflexionar a la llum de l’Evangeli, la situació en la qual es troben ells mateixos i tants d’altres com ells en una societat i un món que els margina, o els tracta amb llàstima, però sense que es posi remei a la seva situació.

Deu anys més tard, el 1962, any de l’obertura del Concili Vaticà II, va ser aprovat per l’episcopat francès el Moviment “Vie Montante” que recentment ha esdevingut “Mouvement Chrétien des Retraités, Vie Montante” (Moviment cristià de jubilats, Vie Montante), precisament per destacar la voluntat d’integrar de manera inequívoca els jubilats i evadir la imatge que tantes vegades s’ha donat del nostre moviment com a moviment de gent molt vella.

A l’arxidiòcesi de Tarragona hi ha grups de Vida Creixent amb els que es promou la pastoral de la gent gran i grups parroquials per al creixement laical en l’amistat, l’espiritualitat i l’apostolat.

COORDINADORA DIOCESANA: Sra. Concepció Motlló Sans vidacreixent@gmail.com

CONSILIARI: Mn. Josep Maria Font: jmfont@arquebisbattarragona.cat

Per saber-ne més, podeu visitar la web pròpia del Tarragona i la general: https://associaciovidacreixenttarragona.blogspot.com/

https://www.vidacreixent.org/