Servei d’acollida a la vida

– Acolliment i acompanyament a dones embarassades amb dificultats per tirar endavant la gestació, inserint-les en el programa “Llar natalis”.

– Acolliment espiritual i psicològic a persones que hagin avortat o hagin col·laborat en la realització d’un avortament.