Senyal de la Creu

Pel Senyal + de la Creu

dels nostres + enemics

deslliureu-nos, Senyor + Deu nostre.

En el nom + del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant, Amén.