Què ofereix

El Centre d’Orientació Familiar (COF) ofereix diversos serveis estructurats en tres blocs.

  • Servei de prevenció i formació
  • Servei d’ acollida a la vida
  • Atenció integral i assistencial