Què és un Centre d’Orientació Familiar?

És un servei especialitzat en l’atenció a les famílies en totes les seves dimensions, treballant els diferents àmbits humans, psicològics, morals, afectius, espirituals i relacionals, tal com estableix la Carta dels Drets de la Família.

La societat actual no està mancada de problemes familiars que a dia d’avui es veuen agreujats per la manca de treball, sovint de tota la família. I, des d’una visió integral de la persona, del matrimoni i la família en conjunt, entesos com una comunitat de relació i d’amor en constant procés de creixement, el Centre d’Orientació Familiar de l’Arxidiòcesi de Tarragona, vol contribuir a millorar la vida i la relació de les famílies que viuen processos de trencament, de dol i de manca d’esperança.