JORNADA PER LA VIDA – 25 març 2014 – PREGÀRIA

Oh, Maria, aurora del món nou, Mare dels vivents, a tu confiem la causa de la vida: mira, Mare, el nombre immens d’infants als que s’impedeix néixer , de pobres als que es fa difícil viure, d’homes i dones víctimes de violència inhumana, d’ancians i malalts morts a causa de la indiferència o d’una pietat enganyosa.

Fes que els qui creuen en el teu Fill sàpiguen anunciar amb fermesa i amor als homes del nostre temps l’Evangeli de la vida.

Dóna’ls la gràcia d’acollir com a do sempre nou, l’alegria de celebrar-ho amb gratitud durant tota la seva existència i el coratge de testimoniar amb sol·lícita constància, per construir, juntament amb tots els homes de bona voluntat, la civilització de la veritat i de l’amor, a lloança i glòria de Déu Creador i amant de la vida.

Amén .

Joan Pau II, Evangelium vitae