Guió per a la eucaristia – Solemnitat de l’Anunciació del Senyor

Ritus inicials

Monició d’entrada

Enmig del nostre camí quaresmal, que ens conduirà a la celebració joiosa i esperançadora de la Pasqua, l’Església celebra avui la solemnitat de l’Anunciació del Senyor, en la qual es commemora l’anunci de l’ àngel a Maria i l’Encarnació del Fill de Déu, l’inicia de la seva vida humana .

L’Església no podria trobar millor data l’any per celebrar una Jornada per la Vida que aquest dia, nou mesos abans del dia de Nadal, en què commemorem que, gràcies a l’acollida de la Paraula de Déu per la Verge, el Fill de Déu es va fer carn de la nostra carn per caminar pel nostre mateix camí i conduir-nos cap a la vida de Déu. Avui s’encarna la nostra esperança il·luminada en la fe de Maria per obra de l’ Esperit Sant. Acollim com Maria a la font de la Vida per acollir tota vida humana .

 

Acte penitencial

Déu Pare, que ens convida a la taula de la Paraula i de l’Eucaristia, és qui ens crida ara a la conversió. Reconeguem doncs, que som pecadors i invoquem amb esperança la misericòrdia de Déu.

• Tu , que vas iniciar la teva vida humana en les entranyes de la Verge . Senyor , tingueu pietat.

• Tu, que has compartit en tot la nostra condició humana menys en el pecat. Crist, tingueu pietat .

• Tu, que vas ser fidel fins a la mort perquè nosaltres tinguem vida i vida abundant. Senyor, tingueu pietat .

Es diu Glòria.

 

Litúrgia de la Paraula

Guió per a la homilia

Avui, com tornarem a fer d’aquí a nou mesos quan celebrem el naixement del nostre Salvador, després de les paraules del credo: «I per obra de l’ Esperit Sant, s’encarnà de la Verge Maria i es féu home», ens agenollarem i estarem en silenci durant un instant . Aprofitem aquest moment per contemplar i adorar el misteri de la seva Encarnació, aquell moment cim de la història en què Jesucrist va iniciar la seva vida humana. ¡Quina dignitat tan gran té la vida humana perquè la segona Persona de la Trinitat s’encarni en ella! Per això diran i repetiran els Pares de l’Església: « El que el Verb va assumir, el va redimir ».

L’Encarnació de Jesucrist ha elevat al nivell més alt la dignitat de la vida humana, la nostra fe descobreix l’home el incalculable valor d’aquesta vida i obre la porta a l’esperança de la Vida veritable. La grandesa i dignitat de la vida humana exigeixen el seu respecte i cura des del seu inici en la fecundació fins a la mort natural . 4

Implorem la protecció de Maria, Mare de la Vida, sobre tots per a allò que pel dolor senten l’amenaça de la mort i ens animi a promoure una cultura de la vida i de la família que faci possible el respecte a tot ésser humà .

 

Oració dels fidels

Recordant, germans, el moment en que la Paraula de Déu es va fer carn i va habitar entre nosaltres, preguem Déu, font de vida i de tot bé.

• Preguem, en primer lloc, per l’Església estesa d’orient a occident, pel papa, els bisbes i els sacerdots, perquè segueixin proclamant l’evangeli de la Vida a tots els homes. Preguem al Senyor.

• Preguem per tots nosaltres perquè l’Esperit Sant ensenyi a totes les persones que des del moment de la concepció existeix en el si matern un ésser humà amb vida. Preguem al Senyor.

• Preguem pels governs i els legisladors de les nacions perquè, il·luminats per l’Esperit Sant, protegeixin eficaçment el dret de la vida des del seu inici fins a la seva fi natural. Preguem al Senyor.

• Preguem, d’una manera especial en aquesta Jornada per la Vida, per les famílies, perquè rebin els fills que Déu els concedeixi amb responsabilitat i alegria, com Maria i Josep van rebre Jesús. Preguem al Senyor.

• Preguem també per totes les dones que estan patint el trauma de l’avortament en les seves vides. Perquè trobin la pau. Preguem al Senyor.

• Preguem, com fem sempre, per tots aquells que pateixen en el cos o en el seu esperit perquè rebin l’ajuda que ve de dalt i no els falti l’ajuda fraternal dels cristians. Preguem al Senyor.

• Preguem per tots aquells que, com Crist, moren innocentment, pels no nascuts, els malalts, els ancians, les víctimes del terrorisme i la guerra, perquè el seu dolor sigui redemptor, i la Civilització de la Vida triomfi sobre la mort. Preguem al Senyor.

• I preguem per nosaltres, que ens preparem per renovar en la nit santa de la Pasqua el baptisme pel qual vam ser incorporats a la vida nova de la gràcia perquè, animats per aquesta Jornada i alimentats amb el Pa viu baixat del cel, estiguem sempre disposats a defensar el gran do de la vida humana. Preguem al Senyor.

Oh, Déu, creador i amo de totes les coses, escolta les nostres súpliques confiades i concedeix-nos a nosaltres, creats a la teva imatge i semblança, anunciar amb fidelitat l’Evangeli de la vida. Per Jesucrist, el nostre Senyor, i la intercessió de la Mare de Déu.

 

Ritu de conclusió

Benedicció solemne El Déu, que en la seva providència amorosa ha volgut salvar el gènere humà pel fruit beneït del si de la Mare de Déu, us ompli de les seves benediccions.

R. Amén.

Que us acompanyi sempre la protecció de la Verge, per qui heu rebut l’Autor de la vida.

R. Amén.

I a tots vosaltres concedeixi el Senyor de la vida la alegria de l’Esperit i els béns del seu regne.

R. Amén.

I la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, descendeixi sobre vosaltres.