Com es financia?

Les persones que treballen en aquest projecte són voluntàries, però hi ha unes despeses generals que cal cobrir. Tothom pot col·laborar en el manteniment del Centre i, principalment el del projecte “Llar natalis”, pel que s’acceptaran aportacions econòmiques voluntàries en concepte de donatiu.