La Delegació

Aquesta nova delegació diocesana de l’Arquebisbat de Tarragona es va constituir al mes de setembre de 2020, i té com a objectiu principal treballar per impulsar i consolidar l’apostolat laical i la pastoral familiar a l’Església de Tarragona, primer, i a tota l’Església universal.

El laïcat té una corresponsabilitat en la vida i missió de l’Església, i és primordial la seva formació i acompanyament perquè tinguin una presència i acció evangelitzadora a la vida pública.

No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en su vida”.

(Missatge del Papa Francesc als laics, amb motiu de l’inici del Congreso Pueblo de Dios en salida, celebrat a Madrid el febrer de 2020).