LA DELEGACIÓ

Aquesta delegació diocesana de l’Arquebisbat de Tarragona es va constituir al mes de setembre de 2020, i té com a objectiu principal treballar per impulsar i consolidar l’apostolat laical i la pastoral familiar a l’Església de Tarragona, primer, i a tota l’Església universal.

El laïcat té una corresponsabilitat en la vida i missió de l’Església, i és primordial la seva formació i acompanyament perquè tinguin una presència i acció evangelitzadora a la vida pública.

No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en su vida”.

(Del missatge del Papa Francesc als laics, amb motiu de l’inici del Congreso Pueblo de Dios en salida, celebrat a Madrid en el mes de febrer de 2020).

“Quan diem que la responsabilitat que recau en el laïcat no és la de ser, senzillament, la d’un mer col·laborador de les estructures clàssiques sinó que ha de ser un responsabilitzar-se plenament de l’Església Diocesana, estem preparant el futur de les nostres comunitats.”

(Del missatge de salutació de l’Arquebisbe de Tarragona i Primat Dr. Joan Planellas, a la I Trobada diocesana de Laics i Família (LiF) en xarxa, celebrada al Centre Tarraconense El Seminari el día 19 de juny de 2021).